Cloud
do škol

Vzdělávání a mentoring

Škola si může vybrat z libovolné oblasti nabízené pro mentoring, nebo si individuálně objednat mentorig vybraných osob v počítačové gramotnosti. Běžnou praxí je výběr skupiny pedagogů delegovaných vedením školy a jejich individuální rozvoj v podobě pravidelných setkání s mentorem. Pak je výběr témat prakticky libovolný dle potřeb školy.

Nabídka cloudových metodických aktivit pro školy

 • Vytvoření základních účtů, skupin účtů a jejich využívání v životě školy a práci pedagogů.
 • Sestavení základní struktury složek včetně sdílení zacíleného na práci pedagogů s třídními kolektivy.
 • Navazující nastavení práv struktury složek vůči exitujícím skupinám účtů s podporou kooperativních vzdělávacích aktivit.
 • Instalace sestavy základních univerzálních šablon typu T-graf, rybí kost, vývojový diagram, myšlenková mapa apod. včetně školení ve využívání šablon v práci pedagoga a práci žáků školy.
 • Školení online práce a spolupráce v kooperativních aktivitách s využitím výše uvedených šablon – konkrétní příklady využití ve výuce.
 • Třídní intranet – nastavení, práce, příprava a sestavení vhodných intranetových stránek
 • Třídní web – založení webu a vytvoření prostředí pro spolupráci žák – učitel a žák – žák prostřednictvím webu třídy.
 • Oborový web – prostředí oborového pedagoga, který vytváří odborné podnětné prostředí pro sdílení oborové problematiky, zdrojů pro další samostudium, či další využití v pedagogické praxi a spolupráci se žáky a studenty.
 • Práce s aplikacemi „store“ –  jejich vyhledávání, výběr se zacílením na vzdělávání, instalace aplikace a její využívání ve vzdělávacích aktivitách.
 • Classroom management – sestavování a formování e-learningového prostředí pro individuální vzdělávání žáků a studentů.
 • Průzkumy a formuláře v pedagogické praxi – odhady, hlasování, analýzy a sestavování malých testů.
 • Nástroje vzdálené komunikace – možnosti začlenění nepřítomných žáků, podpora samostatné práce a navazující práce mimo školu.
 • Vytváření komunit, prostor pro sdílení a spolupráci prostřednictvím sociální vrstvy.
  • sociální vrstva v práci třídního učitele
  • sociální vrstva v práci oborového učitele
  • sociální vrstva v prostředí školy – „školní intranet“

Pozn. Témata a oblasti lze navzájem kombinovat dle vzdělávacích potřeb školy a jednotlivých pedagogů.

Kontaktujte nás

Napište nám o radu při nasazování a propagaci cloudu na Vaší škole!