Cloud
do škol

Office 365 a jeho součásti

Elektronická komunikace, pošta

Cloudové služby nabízí jako jednu z hlavních aplikací poštovní služby. Veškeré e-maily jsou umístěny na poštovním serveru v internetu, který má parametry srovnatelné s plnohodnotnými, rozsáhlými poštovními servery, jež využívají velké i nadnárodní korporace. Každý škola ocení přínos a jednotnost poštovních schránek, využitelných v pod jednou školní doménou.

Hlavní výhody poštovních školních schránek

Každá poštovní schránka pro jednoho uživatele (učitele) dává k dispozici až 50GB prostoru. Jednotnost v práci a komunikaci mohou zajišťovat školní skupiny a právě přes skupiny je možné využívat sdílení dat. Nemalou výhodou pak je možnost komunikace přes různé  e-mailové klienty (e-mailové programy), nebo jen prostřednictvím internetového prohlížeče a jeho on-line verzi, prakticky kdykoliv a kdekoliv je k dispozici internetové připojení.

Napojení na školní servery

U cloudových služeb je samozřejmě možné velmi elegantně synchronizovat nastavení účtů, ulehčující jednotné přihlašování. Výhodou je možná synchronizace s Active Directory, tedy se stávajícím serverovým, adresářovým prostředím školy.

Intranetové prostředí školy

Řada škol v současné době využívá internetových stránek jako prostředku ke komunikaci s rodiči, žáky, studenty i učiteli samotnými. Cloudové prostředí nabízí možnost intranetových úložišť i určitou podobu školních vnitřních stránek (intranetu). Zde mohou učitelé například sdílet hromadně dokumenty, obrázky, úkoly a další prvky výuky, nebo i samotné digitální učební materiály. Intranetová stránka může být velmi zajímavým komunikačním prostředkem mezi žáky a učiteli a může nabízet řadu prostoru pro ukládání vzkazů nebo domácích úkolů.

Intranet a jeho obsahové možnosti

Nejčastější podobou intranetových stránek je kombinace objektů poskládaných na vybrané stránce třídy, sborovny či školy. Na takových stránkách se pak objevují společné sdílené kalendáře, vzkazy a oznámení od učitele, směřující žákům. V neposlední řadě obsahují úložiště dat, pro společné soubory.

Příprava a editace intranetových stránek

Každý pedagog, třídní učitel či člen vedení školy má možnost intranetové stránky vytvářet. Vzhledem k jednoduchému ovládání a postačí uživatelům elementární znalost práce s textovým editorem a základní informace o prostředí webových stránek. Příprava stránek na základní úrovni nevyžaduje znalost programování nebo pokročilou znalost tvorby webového kodu.

Uložiště – OneDrive

Díky ukládání souborů online je jejich organizace a sdílení snadné. Uživatelé na nich mohou pracovat společně s ostatními, sdílet zprávy se studenty nebo se spojit s kolegy učiteli. Díky službě Office 365 mají možnost ukládat a navzájem sdílet svoje data i studenti školy. Soubory jsou pořád aktuální a každý má přístup k jejich nejnovější verzi.

Získejte dostatek místa pro všechny soubory

S osobním úložištěm dokumentů o kapacitě 1 TB může každý uživatel ukládat všechny svoje soubory online a mít je pořád dostupné na počítači PC/Mac nebo na zařízení se systémem iOS, Android™ a Windows.

Sdílejte soubory s uživateli, které sami vyberete

Soubory mohou uživatelé sdílet ve škole i mimo školu. Současně ale mají uživatelé neustále kontrolu nad tím, kdo k nim bude mít přístup.

Sdílejte interně i externě

Přístup k souborům máte v rukou jen vy sami.

V našem propojeném světě se sdílení souborů neomezuje jenom na školu. Ale ať soubory sdílíte interně nebo externě, vždycky máte kontrolu nad tím, kdo je může zobrazit a upravit. Vytváření, úpravy a kontrolu můžete dělat současně s ostatními, takže se vyhnete časově náročnému a často problémovému předávání.

Spolupracujte na stejném souboru

Už žádné rozesílání dokumentů e-mailem a zjišťování, která verze je aktuální. Jednoduše přidávejte komentáře a aktualizace stavu ke zpracovávané verzi dokumentu, nebo na ně reagujte a sledujte je.

Skype pro firmy

Komunikujte s kolegy a žáky za pomocí moderního nástroje Skype pro firmy. A nejen komunikujte.

Skype in the Classroom

Spojte se za pomocí služby Skype in the Classroom s kolegy na celém světě a zapojte se do Mystery Skype, kdy při předem domluvené videokonferenci vaši studenti pokládají otázky svým vrstevníkům z jiné země. Zároveň odpovídají na jejich dotazy v domluveném jazyce. Cílem hry je zjistit odkud partnerská třída je. Může to být počátek zajímavé spolupráce.

Případně za pomocí video konference Virtual Field Trip navštivte zajímavá místa po celé planetě. Od mořských akvárií až po světově proslulá muzea, či se setkejte za pomocí Talk with a Guest Speaker společně s více jak 900 známými osobnostmi napříč všemi kontinenty a obory vědy, kultury anebo sportu.

Vaši žáci se nejen dozvědí mnoho zajímavostí a získají spoustu informací, ale navíc se procvičí v cizím jazyce.

Skype může navíc umožnit „navštěvovat“ výuku i dlouhodobě nemocným žákům, či do výuky zapojit odborníky z oboru, kterého se týká učivo daného předmětu. Jistě ve vaší škole naleznete způsobů využití tohoto komunikačního nástroje.

 Interní sociální sít Yammer

Fenomén dnešní doby – sociální sítě. Obzvlášť na prvním, ale i druhém stupni základní školy je například Facebook pro žáky velmi nebezpečný. Co ale naplat, vaši žáci touží po moderním trendu „být na síti“.

Díky nástroji Yammer, který je součástí Office 365 máte možnost jim tuto jejich tužbu splnit a zároveň jim poskytnout bezpečný prostor naučit se komunikovat a chovat se zodpovědně v tomto prostředí.

Sociální sít Yammer je pouze interní sítí a bez vašeho povolení se „dovnitř“ nedostane nikdo z prostředí mimo vaší školu. Máte možnost ovlivňovat dění na vaší síti, moderovat komunikaci a editovat příspěvky uživatelů.

Yammer může sloužit i k týmové spolupráci a pomoci vašim žákům hledat řešení zadaných úkolů za pomocí komunikace a výměny názorů.  Yammer nabízí prostor pro online komunikaci a to nejen pomocí příspěvků, na které ostatní uživatelé mnohou reagovat a hodnotit je, ale i za pomocí integrovaného chatu.

Kontaktujte nás

Napište nám o radu při nasazování a propagaci cloudu na Vaší škole!