Cloud
do škol

G-Suite a jeho součásti

Má-li být cloud ve škole řešen s využitím nástrojů pro vzdělávání od společnosti Google, pak nejlepším prvním krokem je zprovoznění G-Suite (dříve Google Apps for Education) na doméně školy.

Poštovní systém s integrovaných chatem

Cloud se bez efektivního a funkčního poštovního systému neobjede. Elektronická pošta v Google Apps se opírá o tradičního poštovního klienta Gmail.

Nedílnou součástí poštovního systému je i jednoduchý chat, který svým rozhraním a účelem připomíná dříve oblíbené ICQ. Nezanedbatelnou výhodou tohoto nástroje je i jeho provázání s aplikací Hangouts, což je nástroj umožňující i hlasovou či videokonferenci.

Proč využívat školní poštovní schránky

Učitelé a žáci na vaší škole budou pracovat v osvědčeném jednotném uživatelském rozhraní a při vhodné administraci poštovního systému i pod snadno identifikovatelnými poštovními účty. Gmail v Google Apps také dovoluje využívat poštovní adresy uživatelských skupin (například tříd), aniž by si musel každý jednotlivec vytvářet distribuční seznam prostřednictvím Kontaktů.
Díky popularitě poštovního klienta Gmail není problém mít školní poštu ve svém mobilu.

Efektivní administrace

Administrace školního poštovního úřadu nevyžaduje žádnou mimořádnou časovou zátěž. Se zřízením uživatelského účtu automaticky vzniká poštovní adresa uživatele a přiřazením uživatele do určité skupiny automaticky dochází k jeho zařazení do distribučního seznamu.
Nicméně administrátor časem ocení pokročilé možnosti nastavení poštovního úřadu, které nelze zajistit u využívání osobních e-mailových adres a to ani v případě, kdy uživatelé využívají Gmail. Příkladem může být omezení požívání pošty jen uvnitř školy (například pro děti mladší 13 let), omezení některých nastavení poštovního klienta, upřesnění pravidel pro spamy či jiné nežádoucí maily pro všechny uživatele apod.
Taktéž může administrátor upravovat chování chatu a Hangouts.

Webové stránky

O sdílení či publikování prostřednictvím webových stránek se v systému Google Apps stará aplikace Sites. Škola již nemusí mít jeden centrální web, ale může rozšířit své úvahy o možnost provozovat účelově vytvořené webové stránky (například weby tříd či projektů), navíc s možností omezit přístup k informacím jen pro určitou skupinu uživatelů. Díky tomu lze hovořit o školním intranetu.

Proč využívat školní weby

Vytvoření a úprava webu je přitom natolik jednoduchá, že jej zvládají i děti mladší 13 let, přičemž každý uživatel si může vytvořit libovolný počet vlastních webů a případně je sdílet s jinými uživateli či díky nasazení systému Google Apps i definovanými skupinami, což lze efektivně využít u webů tříd.
Nedílnou součástí funkcionality každého takto vytvořeného webu je možnost integrovat do stránek objekty z jiných aplikací (dokumenty, fotoalba, videa, mapy apod.). To dává prostor mimo jiné i pro vytváření žákovských digitálních portfolií.

Efektivní administrace

Administrační prostředí této aplikace nabízí určitá omezení, které však administrátor nemusí vůbec využít. V takovém případě založením nového účtu získává uživatel právo vytvářet libovolný počet webů.
Administrátor však především ocení možnost vytvářet šablony pro weby, které jsou následně nabízeny uživatelům při vytváření nového webu.

Úložiště

Základním předpokladem pro úspěšné nasazení a využívání školního cloudu je efektivní správa digitálních dat. S nasazením Google Apps ve škole získáváte dynamicky se rozvíjející úložiště s názvem Drive.
Nicméně aplikace Drive nenabízí pouze správu nahrávaných souborů, strukturovaných do složek. Jeho nedílnou součástí je kancelářský balík online aplikací, které umožňují především vytvářet a upravovat dokumenty, tabulky, prezentace, vektorovou grafiku i jednoduché formuláře. Navíc vývojáři mimo společnost Google našli v úložišti Drive potenciál pro vlastní online aplikace a propojují je s ním. Uživatel si pak může potřebnou aplikaci vyhledat a „nainstalovat“, díky čemuž může v úložišti Drive vytvářet či upravovat například i bitmapovou grafiku, myšlenkové mapy, infografiku, matematické modely apod.

Proč využívat školní úložiště

Úložiště řešené prostřednictvím Drive připomíná svým rozhraním a ovládáním běžné správce souborů typu Průzkumník. Díky tomu běžní uživatelé zhodnotí své dříve nabyté dovednosti a zkušenosti. Navíc u dětí do 13 let je toto prostředí vhodné i pro výukové účely těch témat, která jsou spojena se správou dat.
Základním přínosem je však možnost sdílení dat mezi uživateli či ve skupině, včetně možnosti pracovat na jednom dokumentu současně z rozdílných míst. Navíc taková data jsou přístupná z jakéhokoliv zařízení připojeného k Internetu, čímž odpadá závislost na přenositelných médiích jako flash disk.

Efektivní administrace

Úložiště získává uživatel automaticky v momentě zřízení jeho účtu a to s dostatečně velkým diskovým prostorem do něhož se navíc nezapočítávají žádná data pořizovaná pomocí online aplikací.
Administrátoři ocení možnost určovat, které online aplikace může uživatel „instalovat“, omezení sdílení jen pro školu či využívání předem připravených šablon (včetně vytváření vlastních).

Kalendář

Pro spolupráci lidí je důležitá organizace času. Naplánujete-li nějaký úkol či událost, pak se to většinou týká více osob – porada, předání materiálů, školní výlet, ale i „obyčejný“ rozvrh. Pro tento účel Google Apps disponuje aplikací Kalendář.

Proč využívat školní kalendář

Kalendář nabízí rozhraní, které je využíváno jak v papírových tak v digitálních organizérech času. Dovednost organizovat si čas tudíž může být užitečným vzdělávacím tématem pro žáky starší 13 let.
Uživatelé mohou vytvářet libovolný počet kalendářů, které následně mohou sdílet s různými uživateli. Díky Google Apps navíc přibývá možnost nastavit sdílení na skupiny, což lze využít například u kalendářů tříd.

Efektivní administrace

Při založení účtu je automaticky založen osobní kalendář uživatele. Administrace systému navíc umožňuje omezit sdílení nově vytvářených kalendářů a událostí v nich.

Komunikace, spolupráce, propojení

Výčet hlavních aplikací Google Apps zdaleka neodpovídá všem možnostem, které uživatel školního cloudu získá v momentě, kdy je mu zřízen uživatelský účet. Administrace Google Apps umožňuje povolovat či naopak zakazovat využívání dalších online aplikací Googlu. Mezi ty s největším vzdělávacím potenciálem patří:

Učebna

Společnost Google vyvíjí aplikaci s názvem Classroom, která je určena výhradně pro vzdělávací instituce. Cílem tohoto vývoje je vytvořit pro učitele a žáky online prostředí, které umožní řídit výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Aplikace je propojena především s úložištěm Drive, kam se ukládají vzdělávací materiály od učitele a následně výstupní práce žáků.

Skupiny

Součástí Google Apps je nástroj pro správu diskusních místností pod názvem Groups. Tento nástroj je v rámci administrace propojen s tvorbou skupin uživatelů. Vytvoří-li tedy administrátor novou skupinu, automaticky tím vznikne diskusní místnost, což například umožňuje vytvořit diskusní prostor pro určitou třídu.

Mapy

Maps od společnosti Google není potřeba příliš představovat. Tento nástroj má bezesporu široký vzdělávací potenciál. Registrovaný uživatel totiž nemusí pouze hledat zeměpisná místa, ale může sestavovat mapy vlastní a následně je sdílet, příkladem může být mapa školních výletů.

Články

Nástroj Blogger může užitečný i jako alternativa vůči Sites při řešení novin školy či třídy. Zajímavostí může být, že populární web o školství s názvem Česká škola využívá právě tento nástroj.

… a nakonec pro třináctileté a starší

Sociální sítě jsou oblíbeným místem mladé generace. Společnost Google však důsledně dbá na to, aby tohoto prostředí využívaly děti od 13 let. Administrace Google Apps umožňuje při dodržení určitých pravidel využívat nástroje Google+, Fotky a YouTube, které svým charakterem nabízí školám alternativu vůči nejoblíbenější sociální síti Facebook.
Nastavením vhodných pravidel ve škole a případně zařazením vhodných témat do výuky lze pomocí těchto nástrojů provozovat otevřenou školní sociální síť.

Kontaktujte nás

Napište nám o radu při nasazování a propagaci cloudu na Vaší škole!