Cloud
do škol

Školení

Aktuální nabídka ICT kurzů v rámci šablon

Již několik let se soustředíme na přínos moderních technologií do škol. Stavíme na přínosu cloud technologií. Nepodceňujeme důraz na bezpečnost. Naše kurzy odráží nyní hodně diskutované téma GDPR, ale i nové znění zákona o kybernetické bezpečnosti.

 

 

Školení základů administrace Microsoft Office 365

Seminář je určen pro IT pracovníky, kteří jsou nebo budou zodpovědní za řešení migrace a následnou správu produktů řady Microsoft Office 365.

Teoretická část a praktická část:

Praktické seznámení se správou a údržbou prostředí, zabezpečením a ochranou dokumentů, integrací s ostatními adresářovými službami jako SharePoint Online a Microsoft Teams či Exchange Online atd. Výuka je sestavena z praktických ukázek řešení práce s identitami v různých scénářích nasazení včetně řešení možných problémových situací při integraci cloudových služeb do stávající školní infrastruktury.

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je praktické seznámení práce s identitami v různých scénářích nasazení včetně řešení možných problémových situací při integraci cloudových služeb do stávající školní infrastruktury.

Účastník si osvojí tyto konkrétní znalosti a dovednosti:

 • Vytvořit prostředí Office 365
 • Navrhnout a realizovat síťové připojení ke službě Office 365
 • Spravovat uživatelské účty v cloudu a pomocí nástroje Azure AD Connect
 • Spravovat přístup pomocí Azure Active Directory
 • Sledovat využití cloudových služeb a řešit potíže s přístupem
 • Spravovat licence a koncová zařízení uživatelů
 • Plánování a nasazení služby SharePoint Online
 • Plánování a nasazení služby Exchange Online
 • Využití  Microsoft 365 pro GDPR:
  –   nastavení Office 365 pro vyhledání osobních dat pomocí Content Search
  –   nastavení ochrana a správy dokumentů pomocí Office 365 Informarion Protection
  –   možnosti nastavení DLP pro ochranu citlivých informací jako Apply protection using data loss prevention in Office 365
  –   možnosti monitorování pro únik osobních dat jako Office 365 data loss prevention reports, Office 365 audit log and alert policies, Microsoft Cloud App Security,  Compliance Manager in the Service Trust Portal

——-

Cena kurzu: 3000 Kč s DPH/osoba

Místo konání: TheNetw.org s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha 9 190 00, Česká republika

Organizuje: Anipa Trade Services s.r.o. , lektor Matěj Borský (TheNetw.org s.r.o.)

Nejbližší volné termíny: 21.11. 2018, 10 – 16 hod a 5.12. 2018, 10 – 16 hod

REGISTRACE zde.

 

Školení pokročilé administrace Microsoft Office 365 a Microsoft Server 2016

Seminář je určen pro  IT pracovníky, kteří chtějí rozšířit svoje portfolio znalostí v oblasti správy produktů řady Microsoft.

Témata, na která je seminář zaměřen:

 • Windows Server 2016
  • Novinky, instalace a správa
 • Active Directory
  • Správa uživatelů, Group Policy, centrální správa, nasazení software
 • Windows Deployment Services & Microsoft Deployment Toolkit
  • Nasazení klientů po síti, vytvoření vlastní image pro nasazení, přidání softwaru, úpravy
 • Úložiště
  • Storage Spaces Direct
   • Vytvoření vysoce dostupného úložiště z několika klasických disků, rozšíření stávajícího atd.
  • File Sync
   • Vytvoření vysoce dostupného distribuovaného úložiště
 • Hyper-V (virtualizace)
  • Jak virtualizovat servery, licencovat, spravovat, …
 • Zálohování
  • Jak ideálně zálohovat servery mimo školní síť, obnovit data
 • Windows 10
  • Nastavení klientských stanic, nastavení aktualizací, vytvoření update ringů atd.
  • Sběr dat z lokální sítě a analýza stavu počítačů

Cena kurzu: 5000 Kč bez DPH

Místo konání: (Microsoft Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4)

Organizuje: TheNetw.org s.r.o., lektor Jan Hájek

Nejbližší volné termíny: Není vypsán.

REGISTRACE zde.

Kurz aktuálně není akreditován.

Základy cloudových řešení ve škole

Seminář poskytuje základní teoretický úvod do cloudových řešení Microsoft Office 365 nebo G-Suite (dle požadavků jednotlivých škol) i jejího praktického využití ve výuce v mateřských a základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií.  Součástí semináře je i praktický workshop zaměření na získání ICT dovedností v dané oblasti. Pro praktické ukázky bude využita školicí licence Microsoft Office 365 či G Suite (dle požadavků jednotlivých škol) žadatele (případně licence školy, dle potřeb školy) a další podpůrné materiály.

I. Teoretická část:
Seznámení se základním principem a filozofie přínosu cloudových služeb (sdílení techniky, sdílení aplikace, sdílení dat, sdílení pomoci a sdílení nákladů).

•    Získání praktických zkušeností pro začleňování cloudových služeb pro potřeby výuky i pro řízení školy.
    Microsoft Office 365: Seznámení s nástroji Outlook, Kalendář, OneDrive a především s typickými školními nástroji jako jsou Class Notebook, Forms, Sway, Microsoft Classroom, Yammer, aktivita Skype in the Classroom a nástroje pro řízení chodu školy SharePoint a Planner.
  G Suite – seznámení nejen s Gmailem, Kalendářem, Google Diskem, ale především s typickými školními nástroji jako Google Classroom, Formuláři, Hangouts, Google Webs, Fotky, Mapy, G+ a Google Keep

II. Praktická část:

•    Praktické procvičování sdílení dat, aplikací a techniky
    Praktické ukázky nástrojů vhodných pro potřeby výuky i řízení školy (doplnění teoretické části)
•    Důraz na zvládnutí základní znalosti přínosu sdílených kontaktů, kalendářů, úkolů apod.

Vzdělávací cíl:

Účastníci semináře získají praktické zkušenosti pro využívání cloudových služeb v rámci chodu školy z pohledu pedagoga i vedení školy. Zvláštní důraz je kladen na osvojení principů cloudové technologie a získaní praktických dovedností s nástroji Outlook (Gmail), Kalendář, OneDrive (G-Disk) a  Skype (Hangouts).

Dále také získají přehled o možnostech aplikací vhodných pro základní školy, jako jsou nástroje: Class Notebook, Forms, Sway, Microsoft Classroom, Yammer, aktivita Skype in the Classroom, Google Keep, Google Meet a jiné .

Účastníci si osvojí tyto konkrétní znalosti a dovednosti:

•    Základní přehled o cloudových řešeních Microsoft Office 365 či G-Suite (dle požadavků jednotlivých škol)
•    Přehled o jejich využití a přínosu pro školu

——-

Cena kurzu: 990 Kč s DPH/osoba

Místo konání: TheNetw.org s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha 9 190 00, Česká republika

Organizuje: Anipa Trade Services s.r.o. , lektor Jiří Chytil  (Clouddoskol.cz)

Nejbližší volné termíny: 5.12. 2018, 9 – 17 hod a 5.12. 2018, 9 – 17 hod

REGISTRACE zde.

Kurz má akreditaci DVPP Č.j.: MSMT- 12869/2017-2-529

Rozšiřující kurz o využití cloudových řešení ve škole

Seminář je částečným opakováním kurzu „Základy cloudových řešení ve škole“.

Součástí semináře je i praktický workshop zaměřený na získání ICT dovedností v dané oblasti. Rozšiřující kurz se zaměřuje na jednotlivé aplikace dle výběru daného školského zařízení. Součástí kurzu jsou základy administrace a bezpečnosti, jako je například problematika GDPR (šifrování dat s ohledem na ochranu osobních dat pracovníků školy, žáků i rodičů). Pro praktické ukázky bude využita školicí licence Microsoft Office 365 (případně stávající licence školy) a další podpůrné materiály.

I. Teoretická část:
Zvýšení povědomí o přínosu cloudových služeb.

    Získání dalších praktických zkušeností pro začleňování cloudových služeb pro potřeby výuky i řízení školy.
•    Microsoft Office 365: Prohloubení znalostí funkcí  nástrojů Outlook, Kalendář, OneDrive a především typických školních nástrojů, jako jsou Class Notebook, Forms, Sway, Microsoft Classroom, Yammer, aktivita Skype in the Classroom a nástroje pro řízení chodu školy SharePoint a Planner.
•   G Suite – prohloubení znalostí a funkcí Gmail, Kalendář, Google Disk, ale především s typických školních nástrojů jako Google Classroom, Formuláři, Hangouts, Google Webs, Fotky, Mapy, G+ a Google Keep.
•   Základy administrace z pohledu ICT metodika
•    Nauka o ochraně osobních dat pracovníků školy, žáků  i rodičů (GDPR).
    Kyberbezpečnost

II. Praktická část:
•    Praktické procvičování sdílení dat, sdílení aplikací a techniky.
•    Praktické ukázky nástrojů vhodných pro potřeby výuky  i řízení školy (doplnění teoretické části).
•    Zdůraznění důležitosti přínosu sdílených kontaktů, kalendářů a úkolů (používání oprávnění číst, zapisovat apod.).
•    Možnosti propojení na školní informační systémy typu „Bakaláři“.
•    Praktické cvičení s nástroji zajištujícími kybernetickou bezpečnost.

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je získání dalších praktických zkušeností pro začleňování cloudových služeb do chodu školy z pohledu pedagoga  i z pohledu vedení školy. Rozšíření dovedností  principů (Sdílení techniky, Sdílení aplikace, Sdílení dat, Sdílení pomoci, Sdílení nákladů). Získaní dalších praktických dovednosti  s Outlookem (Gmail), Kalendářem, OneDrive (G-Disk) a Skype (Hangouts)– pochopení synchronizace mezi jednotlivými zařízeními i platformami. Ukázka začlenění běžných denních agend jako například školní informační systémy typu Bakaláři do prostředí cloudu s důrazem na bezpečnost.

Účastníci si osvojí tyto konkrétní znalosti a dovednosti:

•    Prohloubení zkušeností s cloudovým řešením Microsoft Office 365 či G-Suite (dle požadavků jednotlivých škol).
•    Přehled o jejich využití a přínosu ve výuce.
•    Zdokonalení se ve vybraných aplikacích a dovednostech dle potřeb dané školy či jednotlivce.
•    Znalost způsobu bezpečného chování v cloudovém prostředí.

——-

Cena kurzu: 990 Kč s DPH/osoba

Místo konání: TheNetw.org s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha 9 190 00, Česká republika

Organizuje: Anipa Trade Services s.r.o. , lektor Jiří Chytil  (Clouddoskol.cz)

Nejbližší volné termíny: 28.11. 2018, 9 – 17 hod

REGISTRACE zde.

Kurz má akreditaci DVPP Č.j.: MSMT- 12869/2017-2-529

Co je to kybernetická bezpečnost ?

Seminář poskytuje nejnovější informace a zkušenosti z oblasti kybernetické bezpečnosti, sociálního inženýrství a ochrany osobních údajů. Součástí semináře je i praktický workshop zaměření na získání ICT dovedností v dané oblasti.

I. Teoretická část a praktická část:

Zvýšení povědomí o důležitosti dodržovaní bezpečnostních pravidel.

Praktické seznámení s tématy jako bezpečná hesla, dvojfázové přihlašování, zamykání počítače a telefonu, aplikace z pochybných zdrojů, antivir či bezpečností balík, ztráta dat
šifrování dat, přenositelnost dat, zálohování, aplikace „zdarma“, cloud computing, DLP nástoje, nauka o ochraně osobních dat pracovníků školy, žáků  i rodičů (GDPR), kyberbezpečnost.

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je získání nejnovější informací z oblasti kybernetické bezpečnost a získaní praktických dovedností vedoucí k novým návykům při práci nejen v online prostředí. Učastníci kurzů získají informace i z oblasti ochrany osobních údajů.

Účastník si osvojí tyto konkrétní znalosti a dovednosti:

   Získají přehledu o produktech bezpečnostních firem jako Microsoft, Google, Kaspersky Lab, Sophos apod.

   Velký důraz bude kladen na používání nástrojů zabývající se pro ochranu osobních údajů v informačních systémech obecně.

   Budou představeny nejnovější efektivní nástroje na ochranu proti ransomware.

Kurz má akreditaci DVPP Č.j.: MSMT- 12869/2017-2-529

Role pověřence v Office 365 a G Suite. Máte správně nastaveno ?

Pokračujte s námi na cestě ochrany osobních údajů v systémech Office 365 či G Suite.

Naučte se nastavit pravidla pro „Shodu obsahu“ (aby neodcházely v emailech rodná čísla, čísla OP apod.) Seznamte s možnostmi monitorování úniku osobních dat – jako data loss prevention. Nastavte pravidla pro „Shodu obsahu“ příloh a jiné. Nastavte si ochranu mobilních zařízení.

Chcete se dozvědět, kde musíte zapsat v Office 365 či G Suite, kdo je váš DPO ?

Víte zda-li vaše data jsou uloženy v EU ?

Cena video kurzu: 650 Kč s DPH

Organizuje: Anipa Trade Services s.r.o.

Nejbližší volné termíny: 12.6. 2018 a 19.6. 2018

REGISTRACE zde.

Kurz aktuálně není akreditován.

A ZASA TA OCHRANA

Nikdy nepoužívejte stejné heslo pro více účtů. A pokud už není volné místo ve vaší paměti, je tu ještě Password Manager: https://kas.pr/a4xe


Využijte aktuální promokace společnosti Kaspersky Lab
Ceník – zde.

Kontaktujte nás

Napište nám o radu při nasazování a propagaci cloudu na Vaší škole!