Cloud
do škol

Nasazení cloud služeb

Níže popsané služby Vám můžeme nabídnout v plném rozsahu.

Můžeme implementovat cloud přesně podle potřeby školy nebo vypomoci při importu uživatelských účtů, případně nastavit prostředí školy tak, aby byl plnohodnotně zprovozněný intranet školy či školní učitelské weby.

Office365 Google Apps
Vytvoření servisní domény ve škole
Registrace školy jako akademické instituce
Nakoupení licencí pro učitele a studenty
Import uživatelských účtů
Nastavení cloud úložišť
Zprovoznění intranetu
Zprovoznění školních webových stránek
Zprovoznění sociálních sítí
Aktivace a příprava on-line aplikací
Další služby využitelné v cloudu
Více informací
Více informací

Školení

Pedagogického sboru

  • Naši lektoři jsou připraveni proškolit Váš pedagogický sbor. V rozsahu 4 hodin zavádějícího školení. V tomto školení se můžeme zaměřit i na výuku webových aplikací.
  • Kooperativní techniky výuky na bázi sdílení a online spolupráce.
  • Metodické šablony aktivizujících metod a forem práce prostřednictvím cloudu.

Školení pro administrátory

  • Proškolíme a seznámíme správce sítě s ovládáním prostředí pro správce, naučíme jej pracovat s prvky nastavení pošty, uživatelských účtů, intranetových stránek apod..

Mentoring

Nabídka platí pro školy, které se rozhodly k posunu v začleňování cloudových služeb do své pedagogické práce. Každá oblast skýtá následující formy podpory:

  • nastavení dané oblasti na zakázku,
  • vzdálená podpora pracovníka, který danou oblast supervizně nastaví,
  • školení pedagogů na témata dané oblasti.

Kontaktujte nás

Napište nám o radu při nasazování a propagaci cloudu na Vaší škole!