Cloud
do škol

Etapa 1 - Základní nastavení cloud služeb dané škole

Služby při zavádění cloudu do školy
Vytvoření servisní domény ve škole
Registrace školy jako akademické instituce
Nakoupení licencí pro učitele a studenty
Import uživatelských účtů
Nastavení cloud úložišť

Tato fáze je určena především pro školy, které nemají zavedené cloud služby a nebo tyto služby mají v rozpracované formě

Hodinová dotace záleží na velikosti školy a individuálních potřebách školy. Odhadovaná základní dotace je 20 hodin.

  • Škola určí konkrétní pověřenou osobu (správce sítě, ICT koordinátor)
  • Individuální zaškolení pověřené osoby v hodinové dotaci 2h. Školení bude probíhat individuálně nebo on-line podle potřeb školy a individuální domluvy
Počet hodin Cena za hodinu Celková cena
ETAPA 1 Zaváděcí fáze 20 h 380 Kč 7 600 Kč

Cestovné v případě osobních návštěv je vypočítáváno podle množství ujetých km, V případě osobní návštěvy je vždy připočítáno k fakturaci.

Etapa 2 - Zakázková činnost - podle potřeby školy

Služby při aplikaci dalších možností cloudu
Zprovoznění intranetu
Zprovoznění komunikačních nástrojů pro konference
Zprovoznění školních webových stránek
Zprovoznění sociálních sítí
Aktivace a příprava on-line aplikací

Tato fáze je určena především školám, které již cloud využívají a mají zájem rozšiřovat své služby

Hodinová dotace záleží na velikosti školy a individuálních potřebách školy. Odhadovaná základní dotace je 15 hodin.

  • Škola určí konkrétní pověřenou osobu (správce sítě, ICT koordinátor). Ideálním případem komunikace s více osobami, pověřenými vedením školy např. pro společnou tvorbu intranetových stránek.
  • Individuální zaškolení pověřené osoby v hodinové dotaci 2h. Školení bude probíhat individuálně nebo on-line podle potřeb školy a individuální domluvy
  • Doporučujeme školení pedagogického sboru
Počet hodin Cena za hodinu Celková cena
ETAPA 2 Rozšiřující fáze 15 h 380 Kč 5 700 Kč
Práce se skupinou 10 h 400 Kč 4 000 Kč

Cestovné je vypočítáváno podle množství ujetých km, V případě osobní návštěvy je vždy připočítáno k fakturaci.

Etapa 3 - Dlouhodobá služba - podle potřeby školy

Tato fáze je určena především školám, které již cloud využívají v rozšířené podobě (viz etapa 1.a 2.)

Dlouhodobou spolupráci se školami je možné realizovat na třech úrovních

Technická podpora cloudu

Komplexní dlouhodobá správa prostředí cloudu. Pravidelná komunikace s pedagogy i vedením školy.

Migrace pošty do cloudu. Možnost propojení školní infrastruktury s cloudem (jednotné přihlašování).

Údržba intranetových aplikací (tvorba intranetových stránek pro zájmové kroužky, jednotlivé třídy), příprava vzorových intranetových šablon pro konkrétní třídy, či tvorba informačních nástěnek. Nastavení jednotlivých aplikací dle individuálních požadavků školy.

Implementace a zprovoznění ostatních aplikací jako jsou např. OneNote classroom cerator, Sociální síť Yammer, nebo aplikace pro komunikování žáků a studentů jako je např. Skype pro firmy.

Metodická podpora cloudu – školení

Metodicky řízená práce s celým pedagogickým sborem, zaměřená na vzdělávání v oblasti cloudu. Školení nebo konzultace jsou cíleny na rozšíření znalostí pedagogů v oblasti cloudu tak, aby se pedagogové maximálně seznámili s jeho prostředním a využívali co možná nejvíce jeho možností k ulehčení své práce.

Doporučená hodinová dotace je minimálně 5 vyučovacích hodin.

Cena za školení a osobu 600 Kč/účastník maximum účastníků 20. Cenu je možné upravit podle potřeb a rozsahu školení.

Počet hodin Cena za hodinu Celková cena
ETAPA 3 Technická činnost
Konzultační činnost
Individuální
5h měsíčně (minimum)
550 Kč/hodina
380 Kč/hodina
Individuální/dle počtu hodin
Individuální/dle počtu hodin
Metodická práce 5h školení 600 Kč/účastník 6 000 Kč při 10 účastnících

Cestovné je vypočítáváno podle množství ujetých km, V případě osobní návštěvy je vždy připočítáno k fakturaci.

Mentorská činnost

Mentoring vybraných pedagogů. Dlouhodobá didakticko-metodická práce s vybranými učiteli.

Minimální objem: 5 vyučovacích hodin/měsíc.

Zahrnuje fyzickou přítomnost mentora ve škole a přímou práci s učitelem nebo online komunikaci – osobní konzultaci, tedy pouze s vybranou osobou s možností využití následné nahrávky.

Počet hodin Cena za hodinu Celková cena
MENTORSKÁ ČINNOST Individuální, dle dohody 500 Kč/hodina Individuální/dle počtu hodin

Cestovné je vypočítáváno podle množství ujetých km, V případě osobní návštěvy je vždy připočítáno k fakturaci.

Všechny výše uvedené ceny jsou pouze orientační

Kontaktujte nás

Napište nám o radu při nasazování a propagaci cloudu na Vaší škole!