Hybridní výuka

Poslední 2 roky proměnila koronavirová krize zaběhnutý model školní výuky. Žáci, učitelé i rodiče si museli zvyknout na nový systém, který kombinuje prezenční a distanční výuku. Je velmi pravděpodobné, že tento model hybridní výuky už tu s námi zůstane, i po té co celosvětová krize spojená s koronavirem pomine. Pro efektivní hybridní výuku je však zapotřebí mít dobře vybavenou učebnu. Samozřejmostí je …